Foreningen

Foreningen er startet i februar 1984 på initiativ af Læge Jon Erlendson reumatologisk afdeling Aalborg Sygehus, med henblik på regelmæssig træning af gigtpatienter i varmt vand, for så vidt mulig at opretholde deres færdigheder.

I efteråret samme år lykkedes det at få lov til at benytte Aalborg Sygehus varmt vands bassin.